Toipumisorientaatio543088_n.jpg
M I N Ä , M A R K U S  R A I V I O


Olen pitkän linjan mielenterveystyön ammattilainen, musiikkiterapeutti, järjestöjohtaja. Kiteytettynä olen sosiaalinen yrittäjä. Olen sosiaali- ja terveysalalla saanut olla mukana avainhenkilönä monien sosiaalisten innovaatioiden kehittämisessä kuten kulttuuripajamalli (GFP), Kukunori, Missio Propellipäät sekä arviointityökalu POKKA.

 

Olen luennoinut paljon sosiaalisista innovaatioista sekä sosiaalisesta yrittäjyydestä oppilaitoksissa, organisaatioissa sekä seminaareissa. Aiheitani ovat olleet myös luovuus (mistä ideat syntyy?), mielenterveyden tulevaisuus, toipumisorientaatio, sisäinen motivaatio, kokeilukulttuuri, design thinking, järjestön strategia, missio ja visio sekä taiteen ja kulttuurin menetelmät mielenterveystyössä.

Olen luonteeltani etsijä. Nautin työelämässä siitä, että saan ratkaista haastavia yhteiskunnallisia ongelmia ja tukea muutosta. Olen kulkenut pitkän matkan ammattimuusikosta ja tuottajasta kohti suurempia merkityksiä itselle ja elämälle.

Innostun, kun voin tehdä asioita uudella tavalla. Olen mielenterveysjärjestö Kukunorin toinen perustaja ja päätoimisesti sen toiminnanjohtaja. Kukunori on valtakunnallinen kulttuurin ja hyvinvoinnin liitto.

 

Toimin myös Kukunorin omistaman Muutostoimisto Ikinori Oy:n toimitusjohtajana. Päätyöni oheessa voin sivutoimena tarjota rajallisen määrän palveluita vuonna 1993 perustetun perheyrityksemme Ascolta Oyn kautta.

Vahvuuksiani ovat toimintatapojen ideointi sekä toimintakulttuurin kehittäminen. Avainosaamistani ovat järjestöjen kehitysvamma-, mielenterveys- ja päihdetyö, toipumisorientaatio vapaaehtoisuuden, työllisyyden ja vertaisuuden työmallit, digitaaliset alustat ja palvelut sekä hankerahoitteiset toiminnat.

 

Olen saanut työnohjauksistani, luennoistani ja sparrauksistani runsaasti positiivista palautetta. Osallistujat ovat kokeneet oman työhyvinvointinsa lisääntyneen. He ovat myös saaneet lisää välineitä, ideoita sekä lähestymistapoja työhönsä.

Jos haluat tutustua koulutuksiini, työkokemukseeni sekä luottamustehtäviini tarkemmin,

tutustu Linkedin- profiiliini.

TAPANI TOIMIA

IDEOINTI JA INNOVAATIOT

Ideoita ja innovaatioita varten luon ensin ymmärrystä mahdollisuuksista. Ensin on ymmärrettävä ihmisyyttä, sen jälkeen miettiä, miten ja mitä menetelmiä ja välineitä työssä käytetään. Ideoidaan yhdessä tai antakaa minun auttaa, miten saatte ideat paperille.

PUHEET JA LUENNOT​

Puheenvuorojeni lähtökohta on ensisijaisesti innostaa ja luoda toivoa. Haluan antaa tiedon lisäksi
oivalluksia omaan elämään ja työhön. Voit tilata keynoten, luennon, alustuksen, online sparrauksen tai keskustelupaneelin fasilitoinnin.

KEHITTÄMINEN JA KOKEILU​

Olen kehittäjä ja kokeilija. Kokeilemalla kehittämisessä on mahdollisuus oppia nopeasti uutta ja samalla havaita mitkä keinot, palvelut tai toimintamallit eivät toimi. Etätyö ja digitaaliset välineet antavat mahdollisuuksia kehittää sisältöjä tiedolla johtamisen kautta. Voin auttaa työyhteisöänne kehittymään ja kehittämään moderneilla menetelmillä.

TYÖNOHJAUS​

Moderni työnohjaus keskittyy ihmisen ja organisaation voimavaroihin sekä avoimeen dialogiin. Otteen pitää olla innostava, pohtiva, omaa työtä tutkiva, asiakastilanteita sparraava ja sen tulee tähdätä selkeästi tavoitteelliseen toimintaan. Jos koette tarvetta toipumisorientaation periaatteisiin perustuvaan työnohjaukseen, ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Olen Suomen Työnohjaajat STORY ryn jäsen.

PALVELUITANI