top of page
IMG_4523.jpg

M I N Ä , M A R K U S  R A I V I O


Olen pitkän linjan mielenterveystyön ammattilainen ja järjestöjohtaja. Kiteytettynä olen yhteiskunnallinen yrittäjä. Olen sosiaali- ja terveysalalla saanut olla mukana avainhenkilönä monien sosiaalisten innovaatioiden kehittämisessä kuten kulttuuripajatoiminnan malli (GFP), Kukunori, Missio Propellipäät sekä arviointityökalu POKKA.

 

Olen luennoinut paljon sosiaalisista innovaatioista sekä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä oppilaitoksissa, organisaatioissa sekä seminaareissa. Aiheitani ovat olleet myös luovuus (mistä ideat syntyy?), mielenterveyden tulevaisuus, toipumisorientaatio, sisäinen motivaatio, kokeilukulttuuri, design thinking, järjestön strategia, missio ja visio sekä taiteen ja kulttuurin menetelmät mielenterveystyössä.

Olen luonteeltani etsijä. Nautin työelämässä siitä, että saan ratkaista haastavia yhteiskunnallisia ongelmia ja tukea muutosta. Olen kulkenut pitkän matkan ammattimuusikosta ja tuottajasta kohti suurempia merkityksiä itselle ja elämälle.

Innostun, kun voin tehdä asioita uudella tavalla. Olen Kukunorin toinen perustaja ja päätoimisesti sen toiminnanjohtaja. Kukunori on valtakunnallinen kulttuurin ja hyvinvoinnin liitto.

 

Toimin myös Kukunorin omistaman Muutostoimisto Ikinori Oy:n toimitusjohtajana. Päätyöni oheessa voin sivutoimena tarjota rajallisen määrän palveluita vuonna 1993 perustetun perheyrityksemme Ascolta Oyn kautta.

Olen yhteiskunnallinen yrittäjä. Yhteiskunnallisen yrittäjän ensisijainen tavoite ei ole taloudellinen voitto vaan jonkin yhteiskunnallisen ongelman ratkaiseminen. Päämäärä on tehdä yhteiskunnallista hyvää. Yhteiskunnalliset yritykset ovat yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntijoita ja ratkaisijoita, ne ovat sitoutuneita kehittämään pitkäjännitteisesti ympäröivää yhteiskuntaa ja asiakkaidensa hyvinvointia.

Vahvuuksiani ovat toimintatapojen ideointi sekä toimintakulttuurin kehittäminen. Avainosaamistani ovat järjestöjen kehitysvamma-, mielenterveys- ja päihdetyö, toipumisorientaatio, vapaaehtoisuuden, työllisyyden ja vertaisuuden työmallit, digitaaliset alustat ja palvelut sekä hankerahoitteiset toiminnat.

 

Olen saanut työnohjauksistani, valmennuksistani, luennoistani ja sparrauksistani runsaasti positiivista palautetta. He ovat myös saaneet lisää välineitä, ideoita sekä lähestymistapoja työhönsä.

Jos haluat tutustua koulutuksiini, työkokemukseeni sekä luottamustehtäviini tarkemmin,

tutustu Linkedin- profiiliini.

V I D E O T E R V E H D Y S  

Katso lyhyt video
Toista video
bottom of page